Banner
CONTESTANT #1
Miss Comoros
Youmy
22 votes

#1
Youmy
22 votes
#2
Ndahekelekwa
1383 votes
#3
Sylvia
577 votes
#4
Auxilliah
0 votes
#5
Adejoke
0 votes
#6
Goitsemodimo
378 votes
#7
Rebecca
204 votes
#8
Victory
66 votes
#9
Felicity
836 votes
#10
Tina
1164 votes
#11
Bezayit
1257 votes
#12
Sara
0 votes
Top Female Contestants
#2 Miss Namibia
1383 votes
#11 Miss Ethiopia
1257 votes
#10 Miss Liberia
1164 votes
#9 Miss South Africa
836 votes
#3 Miss Cameroon
577 votes
#6 Miss Botswana
378 votes
#7 Miss Zambia
204 votes
#8 Miss Nigeria
66 votes
#1 Miss Comoros
22 votes
Current Pageants
Pv logo
January 1 - December 31, 2020